Aylar: Kasım 2010

17 Kasım 2010

Senaryonun son aşamaları üzerine çalışırken, bir yandan müzik aletleri ve ekipman topluyorum. Bunların, Benchmark (DAC1 ve ADC) hariç çoğu analog. Sıcak ve gür sesinden dolayı çoğunlukla Analog’u tercih ediyorum. Ses…